ÇOCUKLAR İÇİN WUSHU NEDEN ÖNEMLİDİR?

blog yazısı ekle !

ÇOCUKLAR İÇİN WUSHU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Savunma sanatlarının bir bütünü olan wushu çocuklar için önemlidir. Çocuklara yönelik çalışma programları ve dersler oluşturulmaktadır. Çocuklar için 4 ile 7 yaş grubu veya 8 ile 12 yaş grubuna göre çocukları gruplara ayırarak yaşının özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda wushu dersleri verilir.

Ankara'da Savunma Sanatları için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Savunma Sanatları


Wushu dersleri yetişkinlerin derslerinden farklı olarak daha hafifletilmiş ve basit hale getirilmiştir. Bunun için Ankara wushu kurslarının bazıları çocuklara yönelik eğitim ve ders vermektedir. Dersler çocukların temelden başlayarak daha esnek ve programlı olmalarını kazandırmaktadır. Wushu küçük yaşlarda başlanması gerekir. Çocukların yetişkinlere esnekliği daha fazladır. Ama bu esneklik ileriki yaşlarda kaybolmaktadır. Bundan dolayı bedensel büyümeye uygun dersler ile bu özellik devam ettirilmeye çalışılır. Bedensel gelişimlerin yanı sıra psikolojik gelişime de katkısı vardır. Şöyle ki, bir problem oluştuğunda nasıl davranılması gerektiğini, hangi yöntemler kullanılacağı, soğukkanlı olmayı ve dayanıklı kalmayı sağlayacak dersler ile psikolojik ve kişilik yönünden çocukları gerçek hayata hazırlamaktadır.

Çocukların 6 ile 12 yaş arasında yeteneklerinin belirginleştiği yaş grubudur. Bu yaş aralığında çocukların wushuya yönlendirilmesi başarıyı arttıracaktır. Aynı zamanda kas gücü, dayanıklılık durumları wushu çalışmalarında katlanarak artmaktadır. Çocukların özgüveni de gelişerek hem ilgisi hemde katılımcı bireyler olarak yetişme imkanı doğacaktır. Böylece içe kapanık, kendini toplumdan soyutlamış ve en önemlisi kendi derdini anlatamayan çocuklar yerine dışa dönük kişilikler gelişecektir.

Wushu dersleri çocuklara uygun olarak müzik, dans, eğlenceler, oyunlar, beden eğitimi gibi programlara ağırlık verilerek çocukların ilgisini çekecek nitelikte dersler oluşturulmalıdır. Böylece çocuklar oyunlar, müzikler eşliğinde öğreneceklerdir.

Wushu teknikleri ve hareketleri çocukların disiplini ve kuralları uymayı öğrenmeleri, yetişkin birey olduklarında iş hayatında, eğitim hayatlarında başarının anahtarını kazanacaklardır.

Wushu çocuklara meşguliyet sağladığı için fazla ve kötü enerjilerini boşaltmalarını sağladığından stresi azaltarak depresyon riskini de ortadan kaldırmaktadır. Böylece çocukların duygusal yönden de rahatlamaları, mutlu kişilik kazanmalarını sağlar. Buna bağlı olarak toplumdaki dayanışmayı artırır.

Saydığımız bütün u özellikler birbirine bağlı olarak wushu sporunun çocuklara kazandırdıklarıdır. Ankara wushu kurslarına çocuklarınıza eğitim imkanı sunmanız onlar için mutlu gelecek seçmiş olursunuz.