KENDO

blog yazısı ekle !

KENDO

Ankara 'da bulunan dövüş okullarının eğitmenleri Kendo 'nun kılıç dövüşüne odaklı bir Japon dövüş sanatı olduğunu belirtiyorlar.

Ankara'da Savunma Sanatları için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Savunma Sanatları


KENDONUN TARİHİ

Kendo genel itibariyle artık günümüzde sadece filmlerde görmeye alışkın olduğumuz hali ile icra edilen ve kılıç kullanılan bir dövüş sanatıdır. Kelime anlamı olarak da "kılıcın yolu" olarak tercüme edilmektedir. Bu dövüş sanatının tam olarak ilk kez kim tarafından ortaya atıldığı bilinmese de genel itibariyle tarihinin çok eski zamanlardan itibaren samuraylar ve onlardan önceki kültürlere kadar uzandığı bilinmektedir.

12. yüzyılın sonlarında Japonya da ki merkezi otoritenin yıkılması, yerini oldukça fazla sayıda olan farklı savaşçı kabilelerin oluşturduğu ve yerel kabilelerden oluşan bir feodal yapıya bıraktı. Ayrıca Kamakura da ortaya çıkan Shogun ve askeri düzen sistemi Japonya'nın genel idaresinde kullanılmaya başladı. Böylelikle yeni bir savaşçı zümre ortaya çıkmış oldu ve bunların yaşam biçimine Bushido adı verildi. Bushido yaşam tarzı ise genel hatlarıyla cesaret, disiplin, sadakat, onur ve ölümü kabullenme üzerine kuruluydu. Hiç kuşkusuz bu anlayış modern Japonya'nın da anlayışına nüfuz etmiş ve Kendo dövüş sanatı da bundan oldukça fazla etkilenmiştir.

Daha önceleri savaşçıların sanata yönelik ilgileri olmamasına karşı, 8. yüzyıldan sonra gelişmeye başlayan Kenjutsu öğretileri ile artık kılıç kullanan kişiler de kendilerini bu yönde geliştirmeye başlamış kendilerine çeşitli yazı sanatları için vakit de ayırmışlardı.

Dövüş sanatlarında ki bir sonra ki büyük gelişme ise 13. yüzyılda Muromachi döneminde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde erkeklerin dövüş sanatları üzerinde yoğunlaşmaları son derece fazla teşvik edildi ve sağlandı. 16. yüzyılda Tokugawa döneminde ise bugün ki Kendo anlayışının da temellerini oluşturan çok sayıda okul ve öğreti ortaya çıkmıştı. 18. yüzyılın sonlarında da Kendo iyice gelişmişti.

Elbette 1868 yılında Meiji restorasyonu ile birlikte artık Japonya 'nın dünya sahnesine çıkmasıyla Kendo öğretileri de önemini yitirmeye başlamıştı. Samuray sınıfı dağıtılmış ve toplum içinde kılıç taşınması yasaklanmıştı. Elbette Kendonun bu vazgeçilme süreci oldukça kısa sürdü ve 1887 yılında bu eğitimin polislere verilmesinin gerektiği ortaya çıktı ve uygulandı. 1911 yılında okulların da öğretilmeye başlandı ve 1939 yılında Japonya savaşa girme hazırlığındayken tüm erkek çocuklar için zorunlu hale getirildi.

Elbette günümüzde çok çeşitli değişikliklere ve farklı öğretilere kavuşan Kendo, halen bir spor müsabakası olarak icra edilmekte ve tüm dünyanın da ilgisini çekmektedir.