WUSHU DERSİ

blog yazısı ekle !

WUSHU DERSİ

Wushu derslerinde sporculara çalışırken insanı eğitmek geleneksel wushu derslerinde uygulanan bir felsefedir. Wushu sporu diğer savunma ve dövüş stillerinden özgün yöntemlere sahiptir. Wushu klasik savunma sanatlarından farklı bir yönü çinin milli değerleri arasında bir spor ve Çin ile beraber doğuyu ve sonra bütün dünyayı etkileyen bir spordur wushu.

Ankara'da Wushu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Wushu


Wushu kurslarındaki dersler öğrencinin yaşına göre oluşturulan gruplarda verilmektedir. Böylece eğitimler yaş grubuna hitap etmelidir ki emekler ve uğraşlar boşa gitmesin. Wushu dersleri temel tekniklerden başlayarak aşamalı olarak zorlaşarak devam etmektedir. Temel teknikler de saymamız gereken boş el ve değişik silahlar ile yapılan taolu tekniklerdir. Böylece Çin kültürüne ait bir sporunu sevmek ve ilgi duymak ancak o spor hakkında bilgi sahibi olma ve öğrenme ile mümkündür. Böylece tanıtma ve bilgilendirme ile wushunun genel hatları oluşturulur. Sporcunun belleğindeki wushu bir adım somutlaşmış olur. Bu aşamadaki teknik ve yöntemleri tamamlayan sporcu sonraki aşamalara geçer. Chanquan (çan çuen) stili ve nanquen (nen çuen) stilleri, taijiquan (tai çuen) stilleri yumruk tekniklerini oluşturur.

Wushu teknik ve hareketler yazımızda da bahsetiğimiz üzere sanda ve taolu iki teknik mevcuttu. Buna göre sanda wushunun şov ve görsel kısmı oluştururken taolu kısım wushunun dövüş ve sert kısmı ya da geleneksel kısmını oluşturuyor.

Wushu derslerine katılmak oldukça önemlidir. Çünkü tamamen kültürüne yabancı olduğumuz bir topluma ait sporu kendi kendine öğrenmek mümkün değildir. İsimler ve teknikler sadece o kültürün yansımasıdır. Çinlilerin yazıları ile yazıldığı için bu teknikler günümüze kadar değişmeden gelebilmeyi başarmıştır. Böyle de olunca bir profesyonel yardımı zorunlu kılmaktadır.

Teknolojinin sunduğu imkânlar hocaların, antrenörlerin o kültürü yakından görerek, öğrenerek kendini geliştirmesi, deneyim kazanması ve bu deneyimlerini ülkemizdeki kurslarda öğrencileri ile derslerde paylaşması oldukça önemlidir. Sporcuları da büyük bir zahmetten kurtarmaktadır. Çünkü kültürünü, dilini bilmediğimiz bir coğrafyaya gidebilme imkânı çoğumuz için oluşmayabilir. Uzak bir coğrafyaya gitmek için bir sürü masraf yapmak yerine en yakın Ankara wushu kursuna katılmak da bize öğrenmemiz gereken bütün bilgiyi ve fırsatı sunmaktadır.