WUSHU NEDİR?

blog yazısı ekle !

WUSHU NEDİR?

Wushu savunma sanatını Çin savunma sanatlarına verilen genel isim şeklinde tanımlayabiliriz. Okunuşu vu -şu şeklindedir. Wushu kelimesinin kökeninde ise dövüş veya mücadele sporu sanatı olarak düşünebiliriz.

Wushu savunma sanatı ağır yöntem, kuvvetli savunma ve bilimsel teknikler sanatı olarak kabul edilmiştir. Bu hareketlere ilaveten sanat adlandırmasına yönelik olarak içerisindeki figürler estetiksel yönü bir adım daha önde olduğundan bale ve şov adımlarını da görmek mümkündür. Sadece spor ya da savunma alanında değerlendirmemiz eksik olur wushu'yu. Bedensel hareketleri ve aktiviteler ile beraber ruhu da kullanmaktadır.

Ankara'da Wushu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Wushu


Wushu savunma sanatında sadece çinin savunma sanatları değil ek olarak kung fu olarak ifade edilen savunma sporunu da içine alabilir. Kısacası farklı faaliyetleri içine alan kocaman bir şemsiye olarak düşünebiliriz wushu'yu.

Wushu sporu spor müsabakalarında sadece kazanmak için çalışılmaz, çalışmalar sırasında kişilik özelliklerini ve zeka yapısına olumlu katkıları ile bireyi eş zamanlı geliştirir.

Wushu oluştuğu günden bu yana farklı tarzlarda, farklı kültürlerde uygulandığı için farklı yöntemlere ayrılmıştır. Bu şekilde wushu onlarca hatta yüzlerce tekniğe ayrılarak geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Wushu sporu ile ilgilenen kişiler sistemleştirmek için bir genel birlik oluşturmaya karar vermişlerdir.

Wushu, Çin'de daha çok elit tabakanın ilgi ile karşıladığı ve askerlerin, zengin kişilerin, iş adamlarının, sanatçıların, bilimle uğraşan kişilerce yapılmaya başlanmıştır. Zaman değiştikçe değişen dünya ile birlikte geleneksel wushu da değişerek mosern anlamdaki wushu halk tarafından uygulanarak sadece lüks kesimin yaptığı savunma olmaktan çıkmış her seviyeden insana hitap etmeye başlamıştır.

Wushu ilk ortaya çıktığı zaman ilkel silahlar ve malzemeler ile yapılıyordu. Zaman içerisinde bu malzemelerin önemini kaybetmesi ve yetersiz kalması sonucunda silahların etkisini kaybetmesi ile birlikte wushun değişerek yavaş yavaş müsabaka sporuna dönüşmüştür.

Wushu sporunun nesiller boyunca aktarılmasını sağlamak için 1988 yılında uluslararası wushu federasyonu kurulmuştur. Amaç dünyada bu spor yayılarak uygulama alanını genişletmektir. 1 yıl sonra da wushunun uluslararası olimpiyat komitesine alınması için yapılan başvuruların kabul edilmesi ile olimpiyat oyunları arasına eklenmiştir.