SAVUNMA SANATLARI NEDİR?

blog yazısı ekle !

SAVUNMA SANATLARI NEDİR?

Savunma sanatları birçok kurala bağlı kalınarak sistemleştirilmiş fiziksel mücadele ve geleneklerin ve spor dallarının ortak adıdır. Günümüzde bu spor dalları; fitness, zihinsel disiplin, karakter gelişimi, kendine özgüven, kendini koruma ve karşılıklı mücadele önsezisiyle yapılmaktadır. Bu savunma sanatlarının bazıları için ekipman ve özel silah gerekmektedir.

Ankara'da Savunma Sanatları için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Savunma Sanatları


Savunma saldırıya karşı önlem amaçlı yapılan bir harekettir. Savunma karşı saldırı olarak da adlandırılmaktadır. Kişisel savunmamızı birçok çeşitli zırh ve teçhizatlarla yapabilmekteyiz. Orta çağ zamanlarında kişisel savunma amacı ile çeşitli beden zırhları ve kalkanlar kullanmışlardır. Bunların yanında birçok savunma sanatı da bulunmaktadır ve günümüzde bile savunma sanatlarının eğitimi verilmektedir. Örnek olarak judo, karate ve benzeri savunma sanatları için kullanım ilkesiyle dersler verilir. Bir atasözümüzü de söylemek gerekir ki; En iyi savunma saldırıdır. Bundan da anlayacağımız üzere savunma sanatları bizim hayatımız içini önemli yer arz eder. Günümüzde orta çağdan kalmış olan kalkan ve beden zırhı gibi aletleri kullanmayacağımıza göre birazdan bahsedeceğimiz savunma sanatlarını tercih etmekte fayda vardır.

Savunma sanatları, diğer becerilerle birlikte savunma teknikleri, fiziksel egzersizler ve zihin disiplin yöntemlerini içermekte olan spor alanlarını oldukça fazla bir etkinlik kapsar. Savunma sanatları aslını yani kaynağını Asya'nın kadim kültürlerinden almaktadır ve günümüzde de tüm dünyada kişisel savunma, egzersiz, ruhsal gelişim, yasal yaptırım ve atletik yarışmalarda da kullanılmaktadır. Savunma sanatlarının birçok çeşidi olsa da çoğunda farklılıklardan ziyade benzerlikler bulunmaktadır. Birçok kategoriler içinde sistem ve alt okul farklı hocalar tarafından günümüzde geliştirilmektedir. Savunma sanatları genel olarak sert ya da yumuşak, yin ve yang, içsel ya da dışsal olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır ama hepsinin birbirini tamamlayıcı, bütünleyici yönlerinin benimsenmesi gerekmektedir. Karate gibi sert sanatları kas gücüne ve hızına yıkıcı bir etkiye tepki kuvvetiyle yöneltilmekte olan kırma ve fırlatma teknikleri üzerinden hakimiyetin geliştirmesi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Çiçong gibi içsel sanatları ise uysal ve içsel güç üzerine yoğunlaşılır.

Genellikle savunma sanatlarında öğrencileri birbirinden ayırmak ya da sınıflandırmak için renkli kuşak sistemi kullanılır. Genel olarak beyaz kuşak seviye biri yani savunma sanatına yeni başlayanları göstermektedir. Kahverengi kuşak ise orta derecedeki savunma sanatı öğrencilerine verilmektedir. Siyah kuşak ise usta öğrenci potansiyeline verilmekte olup diğer kuşak renkleri ise aradadır.